„Diabol má dva ciele: V prvom rade klamať ľudí, lebo je to veľký klamár. V druhom rade chce odviesť našu pozornosť od Ježiša”

Úryvok z knihy O satanovi Páter Elias Vella

PÁTER ELLIAS VELLA